کمترین: 
2.482
بیشترین: 
2.493
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.493
زمان: 
1/30 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 30 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 فروردین 1398 , 2.493 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/30 00:08","price":2.482},{"date":"1398/01/30 00:32","price":2.485},{"date":"1398/01/30 01:08","price":2.486},{"date":"1398/01/30 01:32","price":2.492},{"date":"1398/01/30 02:08","price":2.493}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398