کمترین: 
634.38
بیشترین: 
635.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
635.25
زمان: 
1/30 02:08
قیمت گازوئیل امروز 30 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 فروردین 1398 , 635.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/30 00:08","price":634.38},{"date":"1398/01/30 00:32","price":634.88},{"date":"1398/01/30 01:08","price":635.13},{"date":"1398/01/30 02:08","price":635.25}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399