کمترین: 
71.94
بیشترین: 
72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.95
زمان: 
1/30 03:08
قیمت نفت برنت امروز 30 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 فروردین 1398 , 71.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/30 00:08","price":71.95},{"date":"1398/01/30 01:08","price":72},{"date":"1398/01/30 01:32","price":71.95},{"date":"1398/01/30 02:08","price":71.94},{"date":"1398/01/30 02:32","price":71.97},{"date":"1398/01/30 03:08","price":71.95}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399