کمترین: 
172.36
بیشترین: 
175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
173.47
زمان: 
1/30 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 فروردین 1398 , 173.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/30 00:00","price":175},{"date":"1398/01/30 03:00","price":174.99},{"date":"1398/01/30 06:00","price":172.36},{"date":"1398/01/30 09:00","price":172.43},{"date":"1398/01/30 12:00","price":173.5},{"date":"1398/01/30 15:00","price":174},{"date":"1398/01/30 18:00","price":172.83},{"date":"1398/01/30 21:00","price":173.47}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398