کمترین: 
5251.6
بیشترین: 
5322
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5306.7
زمان: 
1/30 21:00
قیمت بیت کوین امروز 30 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 فروردین 1398 , 5306.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/30 00:00","price":5296.3},{"date":"1398/01/30 03:00","price":5322},{"date":"1398/01/30 06:00","price":5302.4},{"date":"1398/01/30 09:00","price":5251.6},{"date":"1398/01/30 12:00","price":5274.9},{"date":"1398/01/30 15:00","price":5286.1},{"date":"1398/01/30 18:00","price":5277.1},{"date":"1398/01/30 21:00","price":5306.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399