کمترین: 
70.81
بیشترین: 
70.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.81
زمان: 
1/29 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 29 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 70.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 17:32","price":70.81}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399