کمترین: 
2628000
بیشترین: 
2628000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2628000
زمان: 
1/29 14:00
قیمت نیم سکه امروز 29 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 2628000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 14:00","price":2628000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399