کمترین: 
173
بیشترین: 
174
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
174
زمان: 
1/29 15:00
قیمت افغانی امروز 29 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 13:00","price":174},{"date":"1398/01/29 14:00","price":173},{"date":"1398/01/29 15:00","price":174}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399