کمترین: 
3251
بیشترین: 
3259
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3258
زمان: 
1/29 16:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 3258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":3253},{"date":"1398/01/29 14:00","price":3251},{"date":"1398/01/29 15:00","price":3259},{"date":"1398/01/29 16:00","price":3258}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399