کمترین: 
9943
بیشترین: 
9958
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9951
زمان: 
1/29 16:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 فروردین 1398 , 9951 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":9958},{"date":"1398/01/29 13:00","price":9952},{"date":"1398/01/29 14:00","price":9943},{"date":"1398/01/29 15:00","price":9953},{"date":"1398/01/29 16:00","price":9951}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399