کمترین: 
1576
بیشترین: 
1588
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1580
زمان: 
1/29 16:00
قیمت کرون نروژ امروز 29 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":1588},{"date":"1398/01/29 13:00","price":1576},{"date":"1398/01/29 14:00","price":1578},{"date":"1398/01/29 15:00","price":1581},{"date":"1398/01/29 16:00","price":1580}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399