کمترین: 
2032
بیشترین: 
2039
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2032
زمان: 
1/29 16:00
قیمت کرون دانمارک امروز 29 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 2032 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":2039},{"date":"1398/01/29 13:00","price":2033},{"date":"1398/01/29 14:00","price":2032},{"date":"1398/01/29 15:00","price":2033},{"date":"1398/01/29 16:00","price":2032}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399