کمترین: 
4985
بیشترین: 
4990
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4989
زمان: 
1/29 16:00
قیمت لاری گرجستان امروز 29 فروردین 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 4989 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":4986},{"date":"1398/01/29 13:00","price":4987},{"date":"1398/01/29 14:00","price":4985},{"date":"1398/01/29 15:00","price":4990},{"date":"1398/01/29 16:00","price":4989}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399