کمترین: 
3698
بیشترین: 
3702
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3701
زمان: 
1/29 16:00
قیمت ریال قطر امروز 29 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 29 فروردین 1398 , 3701 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":3699},{"date":"1398/01/29 13:00","price":3701},{"date":"1398/01/29 14:00","price":3698},{"date":"1398/01/29 15:00","price":3702},{"date":"1398/01/29 16:00","price":3701}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399