کمترین: 
3593
بیشترین: 
3597
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3596
زمان: 
1/29 16:00
قیمت ریال عربستان امروز 29 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 3596 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":3594},{"date":"1398/01/29 13:00","price":3595},{"date":"1398/01/29 14:00","price":3593},{"date":"1398/01/29 15:00","price":3597},{"date":"1398/01/29 16:00","price":3596}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399