کمترین: 
44297
بیشترین: 
44331
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44297
زمان: 
1/29 16:00
قیمت دینار کویت امروز 29 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 44297 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":44318},{"date":"1398/01/29 13:00","price":44331},{"date":"1398/01/29 14:00","price":44305},{"date":"1398/01/29 15:00","price":44307},{"date":"1398/01/29 16:00","price":44297}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399