کمترین: 
7925
بیشترین: 
7934
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7932
زمان: 
1/29 16:00
قیمت منات آذربایجان امروز 29 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 7932 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":7928},{"date":"1398/01/29 13:00","price":7930},{"date":"1398/01/29 14:00","price":7925},{"date":"1398/01/29 15:00","price":7934},{"date":"1398/01/29 16:00","price":7932}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398