کمترین: 
210
بیشترین: 
210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
210
زمان: 
1/29 12:00
قیمت روبل روسیه امروز 29 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 210 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":210}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399