کمترین: 
1445
بیشترین: 
1458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1447
زمان: 
1/29 16:00
قیمت کرون سوئد امروز 29 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":1458},{"date":"1398/01/29 13:00","price":1445},{"date":"1398/01/29 14:00","price":1447},{"date":"1398/01/29 15:00","price":1449},{"date":"1398/01/29 16:00","price":1447}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398