کمترین: 
13338
بیشترین: 
13349
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13338
زمان: 
1/29 16:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 13338 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":13349},{"date":"1398/01/29 13:00","price":13342},{"date":"1398/01/29 15:00","price":13343},{"date":"1398/01/29 16:00","price":13338}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399