کمترین: 
9028
بیشترین: 
9059
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9028
زمان: 
1/29 16:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 29 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 29 فروردین 1398 , 9028 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":9059},{"date":"1398/01/29 13:00","price":9046},{"date":"1398/01/29 14:00","price":9031},{"date":"1398/01/29 16:00","price":9028}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399