کمترین: 
10074
بیشترین: 
10096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10086
زمان: 
1/29 16:00
قیمت دلار کانادا امروز 29 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 فروردین 1398 , 10086 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":10096},{"date":"1398/01/29 13:00","price":10089},{"date":"1398/01/29 14:00","price":10074},{"date":"1398/01/29 15:00","price":10090},{"date":"1398/01/29 16:00","price":10086}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399