کمترین: 
12026
بیشترین: 
12058
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12048
زمان: 
1/29 16:00
قیمت ین ژاپن امروز 29 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 12048 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":12044},{"date":"1398/01/29 13:00","price":12043},{"date":"1398/01/29 14:00","price":12058},{"date":"1398/01/29 15:00","price":12026},{"date":"1398/01/29 16:00","price":12048}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399