کمترین: 
2011
بیشترین: 
2014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2011
زمان: 
1/29 13:00
قیمت یوان چین امروز 29 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 2011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":2014},{"date":"1398/01/29 13:00","price":2011}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399