کمترین: 
2311
بیشترین: 
2328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2317
زمان: 
1/29 16:00
قیمت لیر ترکیه امروز 29 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 2317 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":2328},{"date":"1398/01/29 13:00","price":2312},{"date":"1398/01/29 14:00","price":2311},{"date":"1398/01/29 15:00","price":2324},{"date":"1398/01/29 16:00","price":2317}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399