کمترین: 
3669
بیشترین: 
3673
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3672
زمان: 
1/29 16:00
قیمت درهم امارات امروز 29 فروردین 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 3672 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":3670},{"date":"1398/01/29 13:00","price":3671},{"date":"1398/01/29 14:00","price":3669},{"date":"1398/01/29 15:00","price":3673},{"date":"1398/01/29 16:00","price":3672}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399