کمترین: 
17534
بیشترین: 
17573
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17537
زمان: 
1/29 16:00
قیمت پوند امروز 29 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 29 فروردین 1398 , 17537 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":17573},{"date":"1398/01/29 13:00","price":17542},{"date":"1398/01/29 14:00","price":17534},{"date":"1398/01/29 15:00","price":17544},{"date":"1398/01/29 16:00","price":17537}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398