کمترین: 
1857500
بیشترین: 
1861500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1857500
زمان: 
1/29 16:00
قیمت آبشده جهانی امروز 29 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1857500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":1857500},{"date":"1398/01/29 13:00","price":1859500},{"date":"1398/01/29 14:00","price":1860500},{"date":"1398/01/29 15:00","price":1861500},{"date":"1398/01/29 16:00","price":1857500}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399