کمترین: 
1857000
بیشترین: 
1861000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1857000
زمان: 
1/29 16:00
قیمت آبشده نقدی امروز 29 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1857000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":1857000},{"date":"1398/01/29 13:00","price":1859000},{"date":"1398/01/29 14:00","price":1860000},{"date":"1398/01/29 15:00","price":1861000},{"date":"1398/01/29 16:00","price":1857000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398