کمترین: 
423000
بیشترین: 
423900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
423000
زمان: 
1/29 16:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 29 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 29 فروردین 1398 , 423000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":423000},{"date":"1398/01/29 13:00","price":423500},{"date":"1398/01/29 14:00","price":423700},{"date":"1398/01/29 15:00","price":423900},{"date":"1398/01/29 16:00","price":423000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399