کمترین: 
1790400
بیشترین: 
1797600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1794900
زمان: 
1/29 16:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 29 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1794900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":1790400},{"date":"1398/01/29 13:00","price":1793800},{"date":"1398/01/29 14:00","price":1797600},{"date":"1398/01/29 15:00","price":1794000},{"date":"1398/01/29 16:00","price":1794900}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398