کمترین: 
1791800
بیشترین: 
1798900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1796300
زمان: 
1/29 16:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 29 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1796300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":1791800},{"date":"1398/01/29 13:00","price":1795100},{"date":"1398/01/29 14:00","price":1798900},{"date":"1398/01/29 15:00","price":1795300},{"date":"1398/01/29 16:00","price":1796300}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398