کمترین: 
1852000
بیشترین: 
1864000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1857000
زمان: 
1/29 21:00
قیمت مثقال طلا امروز 29 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1857000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":1861000},{"date":"1398/01/29 13:00","price":1857000},{"date":"1398/01/29 14:00","price":1864000},{"date":"1398/01/29 15:00","price":1858000},{"date":"1398/01/29 17:00","price":1852000},{"date":"1398/01/29 21:00","price":1857000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399