کمترین: 
571600
بیشترین: 
572800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
571600
زمان: 
1/29 16:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 29 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 29 فروردین 1398 , 571600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":571600},{"date":"1398/01/29 13:00","price":572200},{"date":"1398/01/29 14:00","price":572500},{"date":"1398/01/29 15:00","price":572800},{"date":"1398/01/29 16:00","price":571600}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399