کمترین: 
4720000
بیشترین: 
4762000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4725000
زمان: 
1/29 16:00
قیمت سکه امامی امروز 29 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 4725000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":4762000},{"date":"1398/01/29 13:00","price":4752000},{"date":"1398/01/29 14:00","price":4751000},{"date":"1398/01/29 15:00","price":4720000},{"date":"1398/01/29 16:00","price":4725000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399