کمترین: 
428700
بیشترین: 
429600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
428700
زمان: 
1/29 16:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 29 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 29 فروردین 1398 , 428700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":428700},{"date":"1398/01/29 13:00","price":429200},{"date":"1398/01/29 14:00","price":429400},{"date":"1398/01/29 15:00","price":429600},{"date":"1398/01/29 16:00","price":428700}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399