کمترین: 
15436
بیشترین: 
15459
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15454
زمان: 
1/29 16:00
قیمت یورو امروز 29 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 29 فروردین 1398 , 15454 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 11:00","price":15455},{"date":"1398/01/29 12:00","price":15453},{"date":"1398/01/29 13:00","price":15459},{"date":"1398/01/29 14:00","price":15458},{"date":"1398/01/29 15:00","price":15436},{"date":"1398/01/29 16:00","price":15454}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399