کمترین: 
13466
بیشترین: 
13481
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13479
زمان: 
1/29 16:00
قیمت دلار امروز 29 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 29 فروردین 1398 , 13479 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 11:00","price":13481},{"date":"1398/01/29 15:00","price":13466},{"date":"1398/01/29 16:00","price":13479}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399