کمترین: 
13630
بیشترین: 
13770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13630
زمان: 
1/29 14:43
قیمت دلار در بازار تهران امروز 29 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 13630 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:59","price":13770},{"date":"1398/01/29 11:36","price":13670},{"date":"1398/01/29 12:00","price":13630},{"date":"1398/01/29 12:22","price":13650},{"date":"1398/01/29 14:27","price":13670},{"date":"1398/01/29 14:43","price":13630}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399