کمترین: 
13480
بیشترین: 
13530
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13480
زمان: 
1/29 12:22
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 29 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 13480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:45","price":13530},{"date":"1398/01/29 12:22","price":13480}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399