کمترین: 
4730000
بیشترین: 
4800000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4730000
زمان: 
1/29 15:26
قیمت سکه در بازار تهران امروز 29 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 4730000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:40","price":4800000},{"date":"1398/01/29 11:36","price":4780000},{"date":"1398/01/29 12:00","price":4770000},{"date":"1398/01/29 12:22","price":4775000},{"date":"1398/01/29 13:03","price":4760000},{"date":"1398/01/29 14:27","price":4755000},{"date":"1398/01/29 14:42","price":4744000},{"date":"1398/01/29 14:43","price":4745000},{"date":"1398/01/29 14:55","price":4740000},{"date":"1398/01/29 15:26","price":4730000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399