کمترین: 
65.8
بیشترین: 
65.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.8
زمان: 
1/29 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 29 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 65.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":65.8}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399