کمترین: 
13202.9
بیشترین: 
13202.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13202.9
زمان: 
1/29 10:00
قیمت بات تایلند امروز 29 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 29 فروردین 1398 , 13202.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":13202.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398