کمترین: 
1015.4
بیشترین: 
1015.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015.4
زمان: 
1/29 10:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1015.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":1015.4}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399