کمترین: 
3103.3
بیشترین: 
3103.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3103.3
زمان: 
1/29 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 فروردین 1398 , 3103.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":3103.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399