کمترین: 
2961.5
بیشترین: 
2961.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2961.5
زمان: 
1/29 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 29 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 2961.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":2961.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399