کمترین: 
351.6
بیشترین: 
351.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.6
زمان: 
1/29 10:00
قیمت دینار عراق امروز 29 فروردین 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 351.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":351.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398