کمترین: 
13811.9
بیشترین: 
13811.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13811.9
زمان: 
1/29 10:00
قیمت دینار کویت امروز 29 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 13811.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":13811.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398