کمترین: 
494.3
بیشترین: 
494.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494.3
زمان: 
1/29 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 29 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 494.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":494.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399