کمترین: 
454.1
بیشترین: 
454.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
454.1
زمان: 
1/29 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 29 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 فروردین 1398 , 454.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":454.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399